Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat


Glittercocktail Kft.

Budapest, 2021.07.21.

 

KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2021.július 21.

 

Verzió

Jóváhagyta

Dátum

Módosítás oka

1.0

Hoppál Tímea

ügyvezető

2021.07.21.

 

 

 

 

Tartalom

1       ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 3

1.1         Adatkezelő elérhetőségei 3

1.2         Az adatvédelmi tisztviselőről 3

2       NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK. 3

2.1         Kapcsolatfelvétel 4

2.2         Szerver naplózás. 5

2.3         Cookie („süti”) kezelés. 6

2.4         Kapcsolattartók adatainak kezelése. 7

3       SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA.. 8

4       AZ ÉRINTETTEK JOGAI 8

4.1         A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk). 8

4.2         Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk). 8

4.3         Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk). 8

4.4         Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk). 9

4.5         Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk). 9

4.6         A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk). 9

5       ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. 9

6       AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA.. 10

7       JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK. 10

 

 

 

 

1           ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Köszönjük, hogy időt szán a Glittercocktail Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának tanulmányozására! Ezen keresztül részletesen tájékozódhat a Glittercocktail Kft. adatkezelési gyakorlatáról.

 

Cégünk, a Glittercocktail Kft, elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében.

Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

 

1.1         Adatkezelő elérhetőségei

 

Név: Glittercocktail Kft.

Képviseli: Hoppál Tímea ügyvezető

Székhely: 2463 Tordas Sport utca 26.

Levelezési cím: 2463 Tordas Sport utca 26.

Telefonszám: +36-30/294-2610

E-mail cím: glittercocktailkft@gmail.com

 

 

1.2         Az adatvédelmi tisztviselőről

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Glittercocktail Kft. a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő választására nem köteles, ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá fő tevékenysége során nem kezel nagy számban különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

Amennyiben adatvédelmi kérdése van, kérjük, küldje el a glittercocktailkft@gmail.com e-mail címre, és a Glittercocktail Kft. munkatársai haladéktalanul megkezdik az Ön által megjelölt adatok, illetve kérdések feldolgozását, az ügy kivizsgálását.

 

1.3.        Jelen tájékoztató a mindenkor hatályos adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal együttesen alkalmazandó és értelmezendő

2           NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

 

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

 

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő számítástechnikai, műszaki, vagyon- és adatvédelmi óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében.

 

 

2.1         Kapcsolatfelvétel

 

Amennyiben kérdése van, vagy érdeklődik szolgáltatásaink iránt, a weboldalakon Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot az ott található központi e-mail címen, vagy kapcsolat-felvételi űrlapon. A jelen pontban részletezett adatkezelési rendelkezések irányadóak arra az esetre is, amennyiben az Glittercocktail Kft. kezdeményezi a kapcsolatfelvételt az érintettel szolgáltatás értékesítés vagy együttműködési megállapodás megkötése céljából.

A jelen pont szerinti esetekben kizárólag annak érdekében kérünk Öntől adatokat, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, és megkeresésére válaszoljuk.

Telefonszámát csak akkor adja meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretné, ha kérdésére válaszolnánk illetőleg érdeklődésére reagálnánk.

 

 

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Jogalap #

Adatkezelés időtartama

Érintettek jogai

Adatfeldolgozók

Címzettek

Egyéb

1.

Kapcsolatfelvétel az érintettel

e-mail cím,

vezeték- és keresztnév,

telefonszám (opcionális)

Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történik, a szerződés megkötése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

 

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A hozzájárulás dokumentált visszavonásáig.

Illetve a szerződés megszűnésétől számított 5 év (a polgári jogi elévüléshez igazodóan)

·         Tájékoztatáshoz való jog

·         Hozzáféréshez való jog

·         Helyesbítéshez való jog

·         Törléshez való jog (időtartam letelte vagy jogellenesség esetén)

·         Korlátozáshoz való jog

·         Tiltakozáshoz való jog

·         Adathordozhatóság joga

 

Külső értékesítési partnerek

 

 

 

 

 

2.2         Szerver naplózás

 

 

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Jogalap #

Adatkezelés időtartama

Érintettek jogai

Adatfeldolgozók

Címzettek

Egyéb

1.

A társaság honlapjának (www.glitter.hu) a látogatására vonatkozó statisztikák esetleges készítése

felhasználói adatokat nem, kizárólag a látogatás kezdő és befejező időpontja

a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont];

A munkaviszony illetve a szerződés megszűnésétől számított 3, illetve 5 év (a munkajogi, illetve a polgári jogi elévüléshez igazodóan)

·         Tájékoztatáshoz való jog

·         Hozzáféréshez való jog

·         Helyesbítéshez való jog

·         Törléshez való jog (időtartam letelte vagy jogellenesség esetén)

·         Korlátozáshoz való jog

·         Tiltakozáshoz való jog

A mindenkori IT partner

 

 

GDPR 24. cikk (1) bekezdésnek megfelelés, információbiztonság megteremtése és vagyonvédelem is releváns.

A Glittercocktail Kft. a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze.

 

 

 

 

2.3         Cookie („süti”) kezelés

 

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Jogalap #

Adatkezelés időtartama

Érintettek jogai

Adatfeldolgozók

Címzettek

Egyéb

1.

A társaság honlapjának (www.glitter.hu) a látogatására vonatkozó statisztikák esetleges készítése

személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítése

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A hozzájárulás dokumentált visszavonásáig

·         Tájékoztatáshoz való jog

·         Hozzáféréshez való jog

·         Helyesbítéshez való jog

·         Törléshez való jog (időtartam letelte vagy jogellenesség esetén)

·         Korlátozáshoz való jog

·         Tiltakozáshoz való jog

·         Adathordozhatóság joga

Google Analytics

 

A Google Analytics adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.

A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

 

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org

.

 

 

 

 

2.4         Kapcsolattartók adatainak kezelése

 

Az Glittercocktail Kft. üzleti kapcsolataiban felmerülhet az üzleti partner által kijelölt személy, mint kapcsolattartó adatainak kezelése és/vagy továbbítása az üzleti folyamatok sikeres működtetése céljából, illetve a Társaság munkavállalói vonatkozásában szintén, adataik ugyanezen célból történő kezelése vagy továbbítása. Ezen tevékenység az üzletmenet zavartalansága érdekében nélkülözhetetlen.

 

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Jogalap #

Adatkezelés időtartama

Érintettek jogai

Adatfeldolgozók

Címzettek

Egyéb

1.

Az üzleti folyamatok működtetése, a partnerek szerződés szerinti és minőségi kiszolgálása

A kapcsolattartó neve,

a kapcsolattartó vállalati e-mail címe,

a kapcsolattartó munkahelyi telefonszáma;

 

a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont];

Az adott szerződés megszűnésétől számított 5 év

·         Tájékoztatáshoz való jog

·         Hozzáféréshez való jog

·         Helyesbítéshez való jog

·         Törléshez való jog (időtartam letelte vagy jogellenesség esetén)

·         Korlátozáshoz való jog

·         Tiltakozáshoz való jog

 

Külső értékesítési partnerek

 

 

 

3           SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az Glittercocktail Kft. szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági előírásokat követ a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt a Társaság

·         informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések),

·         technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított, beléptetőrendszer alkalmazása) és

szervezési intézkedésekkel (például jogosultsági rendszer alkalmazása az Glittercocktail Kft. munkavállalói tekintetében, melynek keretében, minden dolgozó csak a munkájához nélkülözhetetlen információhoz fér hozzá)  igyekszik garantálni.

 

A Társaság a személyes adatokat Magyarország területén, a Társaság székhelyén, saját tulajdonú szerveren tárolja, mely zárt - szabályzatban korlátozott hozzáférésű - szerverteremben került elhelyezésre. Az irodaház zárt láncú videó megfigyelő rendszerrel, illetve 24 órás őrzéssel védett.
 

4           AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, keressen minket a 3.1 pontban megadott elérhetőségeken!

 

Ön az alábbi jogait gyakorolhatja választása szerint:

 

4.1         A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)

Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.

A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

 

4.2         Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

 

4.3         Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.

 

Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

6.3.1.        személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;

6.3.2.        ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

6.3.3.        amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

6.3.4.        minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

6.3.5.        a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6.3.6.        a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 

4.4         Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

6.4.1.        Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.

6.4.2.        Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.

6.4.3.        Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.

6.4.4.        Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk az Glittercocktail Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

 

4.5         Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges - tőlünk kérje a továbbítást.

 

4.6         A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. 

Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés az Glittercocktail Kft. (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

 

5           ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 

Amennyiben Ön jogait kívánja érvényesíteni, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

Ha nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk. Abban az esetben azonban, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk az elvégzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért azonban díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

6           AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Az Glittercocktail Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.

Az érintett weboldal használatával elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

7           JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

7.1.        Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

7.2.        Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Társaság kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

 

Az oldal tetejére